top of page

Kulturella skillnader i Skandinavien

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Likheter och skillnader mellan de skandinaviska kulturerna

Att skapa sammanhållning mellan kulturer

Kulturella skillnader som kan skapa missförstånd

Typiska situationer där danskar, norrmän och svenskar agerar olika

Hur vi som skandinaver skiljer oss från resten av världen.

Våra styrkor när vi arbetar tillsammans

Scenspråk: norska eller engelska

Julien använder humor för att beskriva vår gemensamma skandinaviska och nordiska kultur, vilket skapar en känsla av tillhörighet. Han gör oss mer medvetna om hur speciella vi är och hur lika vi kan uppfattas från utlandet. Målet är först och främst att skapa en god skandinavisk laganda och en känsla av gemenskap. 


Julien går sedan över till att presentera de skillnader som kan vara utmanande för samarbetet mellan svenskar, danskar, norrmän och finländare. Mycket är sig likt i Skandinavien och Norden, men det finns några märkbara skillnader mellan länderna och mellan regionerna inom länderna. Julien presenterar skillnaderna i beteende, ritualer, normer, förebilder och värderingar, och hur dessa kulturella särdrag påverkar samarbetet. Publiken reflekterar över sina egna uppfattningar och förväntningar, och andras uppfattningar och förväntningar. Han presenterar på ett underhållande sätt med hjälp av berättelser och illustrationer.

Julien talar om möteskultur, verbal och icke-verbal kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, socialisering, arbetskultur, samförstånd, risktagande, förtroende, hierarki, klädsel, livsstil, regler etc.

bottom of page