top of page

Julien S. Bourrelle

Julien kommer från den fransktalande delen av Kanada, har bott i fem länder, talar fyra språk och har blivit bekant med många olika människor. Han har hållit sina populära föreläsningar om kulturella skillnader i mer än 10 år och är grundare av Mondå Forlag. Bakgrunden till hans arbete med kultur i Skandinavien kommer från hans tid i NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, där han representerade en grupp av universitetsvetenskapliga anställda i universitetets huvudstyrelse. Som den första icke-skandinaviske styrelseledamoten delade han med sig av sina erfarenheter från de fem universitet där han studerade och bidrog till att stärka internationaliseringsprocesserna som var på gång vid NTNU. Illustrationer användes för att förklara hur olika förväntningar och uppfattningar om andra kulturer kan vara när de interagerar med skandinaver.

Till slut fick detta arbete så mycket uppmärksamhet att Julien var tvungen att avbryta sin doktorsutbildning och sin karriär som ingenjör inom rymdteknologi. Han började på heltid att hjälpa organisationer, offentliga myndigheter och privata företag att lyckas bättre med internationalisering och att dra nytta av mångfald.

Julien är författare till 5 böcker om den norska, svenska och skandinaviska kulturen. Han tilldelades priset TOP 10 av HKH Kronprins Haakon av Norge och har medverkat i många av Norges största TV- och radioprogram. Han är också ansvarig för den populära bloggen och Facebook-sidan 'The Swedes,' som presenterar den svenska kulturen på ett positivt och reflekterat sätt.

Han bor nu i Oslo-området tillsammans med sin partner Elise H. Kollerud. Han arbetar i Sverige flera gånger varje månad.

Julien S. Bourrelle (TEDx Arendal, foto: Mona Haugli)
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page