top of page

"Knäck den svenska koden"

("Cracking the Scandinavian|Swedish Code")

Illustrasjon fra boken "Nordmenn uten filter"

Vad kännetecknar skandinavisk kultur?

Vad är vi svenskar bra och dåliga på?

Uppfattningar och förväntningar

Typiskt svenskt och skandinaviskt beteende

Roliga historier som får publiken att reflektera över svenskt beteende

Saker att tänka på i en mångsidig arbetsmiljö i Sverige

Verbal och icke-verbal kommunikation, förebilder och svenska värderingar

Scenspråk: norska, engelska eller franska

Julien använder humor för att beskriva svenska och skandinaviska egenheter och gör oss mer medvetna om hur speciella vi är. Med hjälp av roliga berättelser och illustrationer lär du dig om verbal och icke-verbal kommunikation, uttryck för känslor och oskrivna sociala normer och värderingar som påverkar hur vi interagerar. Du lär dig att bli mer medveten om hur ditt beteende kan uppfattas – eller missförstås – av internationella kunder, kollegor eller vänner. Du blir också mer bekväm och bättre på att kommunicera i en internationell miljö.

 

Denna föreläsning är också ett oumbärligt verktyg för utländska anställda, studenter eller medborgare som vill förstå svensk kultur bättre.

Julien använder illustrationerna från böckerna "The Swedes" och "Working with Swedes".

bottom of page