top of page

"Att knäcka kulturkoderna"

Illustrasjon fra boekn "Nordmenn uten filter"

Vad är kultur?

Vad är kulturella skillnader?

Verbal och icke-verbal kommunikation

Sociale normer, ritualer, förebilder och värderingar

Hur påverkas vi av kulturella skillnader?

Hur drar du nytta av en mångsidig arbetsmiljö?

Samarbete, ledning, feedback och förtroende

Scenspråk: norska, engelska eller franska

Julien beskriver kulturella skillnader på ett underhållande sätt med illustrationer och historier från sitt internationella liv. Fokus kan vara på nationella och regionala kulturer eller på aspekter av företagskultur, kulturella skillnader mellan socioekonomiska grupper, åldersgrupper eller kön.

Julien förklarar på ett enkelt sätt vad kultur är, hur skillnader utspelar sig och hur det påverkar oss. Han pratar om beteende, ritualer, normer, förebilder och värderingar. Publiken lär sig att vara mer medvetna om sina egna uppfattningar och förväntningar samt andras uppfattningar och förväntningar.

bottom of page